Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY-ZWROT dla osoby fizycznej

 • Zgodnie  z  treścią  Ustawy O  ochronie  niektórych  praw  konsumentów (...)kupujący  ma  możliwość  zwrotu  zakupionych  produktów  w  terminie  do  14 dni  od  dnia  sprzedaży, wyjątek stanowią produkty robione na wymiar.
 • Chęć  zwrotu  towaru  należy  zgłosić ,  drogą  e-mail,
 • Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru , w stanie nienaruszonym bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania paczki, Towar  nie  może  nosić  śladów  użytkowania.  Musi  być  dostarczony  z oświadczeniem  o  odstąpieniu  od  umowy,
 • Zwrot  towaru  odbywa  się  na  koszt  zwracającego,
 • W  przypadku  wysyłki  radzimy  ubezpieczyć  towar  na  wypadek  jego  uszkodzenia  lub  zaginięcia,  ponieważ  nie  odpowiadamy  za  nie.  Odpowiedzialność  w  trakcie  transportu  ponosi  przewoźnik.
 • Zwrot  pieniędzy  za  odesłany  do  nas  towar,  następuje  po  otrzymaniu przesyłki  zwrotnej  i  sprawdzeniu  ilości  oraz  stanu  towaru do 7 dni.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY-ZWROT dla Przedsiębiorcy

 • Prawo do odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość  jak  wskazano w ustawie, takie prawo ma tylko konsument, a zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn oraz bez konsekwencji finansowych dotyczy tylko transakcji, w których kupującym towar lub usługę jest konsument, czyli z założenia nieprofesjonalista, słabsza strona umowy. 
  Tak więc przedsiębiorca nie jest w takiej transakcji traktowany jako słabsza strona umowy, którą trzeba chronić, ale jako równorzędny podmiot gospodarczy, prowadzący własny biznes. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą zatem skorzystać z tego ustawowego uprawnienia. 
  Definicja konsumenta zamieszczona jest w art. 221 kodeksu cywilnego