Regulamin sklepu internetowego www.maliki.pl

搂 1

Postanowienia wst臋pne1. Sklep internetowy Maliki, dost臋pny pod adresem internetowym www.maliki.pl prowadzony jest:


przez Agnieszk臋 Malikowsk膮  prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Agnieszka Malikowska maliki, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 6931836554, REGON 360337516. 

- Sprzeda偶 hurtowa i detaliczna

oraz przez Andrzeja Malikowskiego  prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮  pod firm膮 Maliki Andrzej Malikowski, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 6931422077, REGON 386097032

- Sprzeda偶 o艣wietlenia na wymiar oraz serwis

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsument贸w i okre艣la zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu. 搂 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

  2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Agnieszka Malikowska Maliki,
oraz Maliki Andrzej Malikowski 

 3.   Klient - ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.

 4.   Przedsi臋biorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.

 5.  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym www.maliki.pl

 6. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.

  7.  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  8.  Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.

  9.  Konto - konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

 11. Formularz zam贸wienia - interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

 12. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.

13. Produkt - dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

14. Umowa Sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 - stosowanie do cech Produktu - umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.

搂 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:                67 200 G艂og贸w ul.Budowlanych 6E

 2. Adres e-mail Sprzedawcy:     kontakt@maliki.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 796 174 997
                                             660 778 353

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
  77 1050 1575 1000 0091 0871 3422
  39 1050 1575 1000 0092 7728 1870

 5. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w godzinach 9-17

搂 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:

 1. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮  

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),搂 5

Informacje og贸lne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.

 2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).

 4. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy, o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

搂 6

Zak艂adanie Konta w Sklepie

 1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych : Imi臋, Nazwisko, e-mail, adres, has艂o,
  Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.

 2. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 3. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.

搂 7

Zasady sk艂adania Zam贸wienia

W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

 1. zalogowa膰 si臋 do Sklepu

 2. wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪o koszyka鈥

 3. zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;

 4. je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji - wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia,

 5. klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥/klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥
  wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem 搂 8 pkt 3.

搂 8

Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu
  a. Przesy艂ka kurierska (p艂atno艣膰 z g贸ry)
  b. Przesy艂ka kurierska (p艂atno艣膰 przy odbiorze)
  c. Odbi贸r osobisty dost臋pny pod adresem: 67-200 G艂og贸w ul.Budowlanych 6E 
  d. Suma lamp przekraczaj膮cych 50 kg wysy艂ane s膮 na palecie

         

 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
  a. P艂atno艣膰 przy odbiorze
  b.P艂atno艣膰 za pobraniem
  c. P艂atno艣膰 przelewem na konto Sprzedawcy
  d.P艂atno艣ci elektroniczne

       3. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 na stronach   Sklepu:  https://maliki.pl/content/platnosci

搂 9

Wykonanie umowy sprzeda偶y

 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 7 Regulaminu.

 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a. p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 7 dni kalendarzowych       od  dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y - w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.

  b. p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

  c. p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze osobistym przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki w terminie     7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowo艣ci przesy艂ki do odbioru.

 4. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 odbi贸r osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze偶eniem ust臋pu 5 niniejszego paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.

 5.  W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.

 6. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
  a. 
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y,

      7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy  do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta.

       8. Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.

搂 10

Prawo odst膮pienia od umowy dla osiby fizycznej

 1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.

 3. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.

 4. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.

 5. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty, b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez z艂o偶enie o艣wiadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂 3. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz za艂膮cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowi膮zkowe.搂 11

Reklamacja i gwarancja
1.Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 Produkty nowe i outletowe Na stronach Sklepu szczeg贸艂owo opisany jest stan ka偶dego Produktu.

2.  Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.

3.  W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do    reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce     r臋kojmi w kodeksie cywilnym.
4.  Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.  Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres
   67-200 G艂og贸w ul.Budowlanych 6E

6.  W przypadku, gdy na Produkt zosta艂a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak偶e jej tre艣膰, b臋d膮 zawarte przy opisie Produktu w     Sklepie.

7. Po up艂ywie 12 miesi臋cy towar mo偶e by膰 serwisowy pogwarancyjnie czyli odp艂atnie ze strony klienta i na jego wyra藕ny wniosek potwierdzaj膮cy poniesienie wszelkich koszt贸w zwi膮zanych z transportem oraz zakupem i monta偶em wymienianych cz臋艣ci.


搂 12

Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z  pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i   dochodzenia roszcze艅:
  a. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z     dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮.
  b. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.
  c. Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z   bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).

搂 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 - tak偶e w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰.
   a. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮,     Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
    b. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych Administrator udost臋pnia     zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

搂 14

Postanowienia ko艅cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.