Dropshipping - Wsp贸艂praca

Forma wsp贸艂pracy polegaj膮cej na przeniesieniu procesu realizacji zam贸wienia i wysy艂ki na Dostawc臋.
Rola zamawiaj膮cego ogranicza si臋 do obs艂ugi Klienta Ko艅cowego, zbierania zam贸wie艅 i zam贸wienia kuriera.


Dostawca  鈥 Maliki Agnieszka Malikowska

Zamawiaj膮cy 鈥 Partner Handlowy.  

Klient Ko艅cowy 鈥 osoba lub podmiot, z kt贸rym Zamawiaj膮cy zawar艂 umow臋 sprzeda偶y towaru nabytego od Dostawcy;

Dostawca oraz Zamawiaj膮cy wsp贸艂pracuj膮c na podstawie og贸lnych warunk贸w wsp贸艂pracy, d膮偶膮 do uzyskania maksymalnych wzajemnych korzy艣ci w wyniku prowadzonej dzia艂alno艣ci handlowej, przy zachowaniu zasady najwy偶szej jako艣ci obs艂ugi.


Rozpocz臋cie wsp贸艂pracy z Dostawc膮

1. Rejestracja zamawiaj膮cego w serwisie Dostawcy pod adresem internetowym https://maliki.pl/
(Po utworzeniu konta w naszym serwisie i po zalogowaniu, ceny ca艂ego asortymentu Outlet obni偶aj膮 si臋 o 40%)
2. Dostarczenie Dostawcy drog膮 emailow膮 nast臋puj膮cych dokument贸w:
kopii aktualnego za艣wiadczenia o dzia艂alno艣ci gospodarczej lub wyci膮gu z KRS,
kopii za艣wiadczenia REGON, kopii za艣wiadczenia NIP.
3. Przes艂ania Dostawcy drog膮 emailow膮 numeru rachunku i nazwy banku.

Zobowi膮zania Dostawcy

1. Zapewnienia Kupuj膮cemu pe艂nej i aktualnej oferty wraz z wszystkimi informacjami (specyfikacja produkt贸w, fotografia wyj膮tek stanowi膮 opisy produkt贸w)
2. Przekazywania Kupuj膮cemu na bie偶膮co aktualnego cennika detalicznego (aktualnym cennikiem jest serwis Dostawcy-https://maliki.pl/outlet-oswietleniowy)
Ceny dla klient贸w ostatecznych, zawarte w cenniku detalicznym, maj膮 charakter cen sugerowanych.
Dostawca nie wyra偶a zgody na ni偶sze ceny od sugerowancyh cen detalicznych.
3. Wysy艂k臋 towaru do klienta ko艅cowego w ci膮gu 24h, od momentu zaksi臋gowania p艂atno艣ci dokonanej przez Zamawiaj膮cego. Paczki wysy艂ane s膮 w dni powszednie od poniedzia艂ku do pi膮tku do godz.13. 
4. Przesy艂anie do Zamawiaj膮cego faktur drog膮 e-mail.

Zobowi膮zania Zamawiaj膮cego

Zamawiaj膮cy  zobowi膮zuje si臋 w stosunku do Dostawcy :

1. Posiadanie aktualnej oferty
2. W艂a艣ciwego, rzetelnego promowania Towar贸w, oraz aktywnej sprzeda偶y.
3. Profesjonalnej obs艂ugi Klient贸w Ko艅cowych, kt贸rzy zakupili b膮d藕 s膮 zainteresowani zakupem Towar贸w Dostawcy
4. Przesy艂ania do Klienta Ko艅cowego paragon贸w / faktur i innych dokument贸w we w艂asnym zakresie
5. Zamawianie kuriera i przes艂anie listu przewozowego do Dostawcy na e-mail: kontakt@maliki.pl

Sk艂adanie zam贸wienia

  Sk艂adanie i realizacja zam贸wie艅 odbywa膰 si臋 mo偶e ka偶dorazowo wy艂膮cznie za po艣rednictwem serwisu internetowego dost臋pnego pod adresem https://maliki.pl/outlet-oswietleniowy
przy wykorzystaniu przez Zamawiaj膮cego przypisanego do niego konta, utworzonego w tym serwisie.

Przy sk艂adaniu zam贸wienia, w wiadomo艣ci dla kupuj膮cego, zamawiaj膮cy wpisuje 鈥樷榸am贸wienie dropshippingowe鈥欌
jako opcje dostawy, wybiera 鈥瀙rzesy艂ka kurierska (p艂atno艣膰 z g贸ry鈥
''metoda p艂atno艣ci'' (przelewy 24 ).

Zamawiaj膮cy podaje adres dostawy towaru, obj臋tego zam贸wieniem, dla Klienta Ko艅cowego.
W ramach jednego zam贸wienia mo偶na wskaza膰 wy艂膮cznie jeden adres dostawy towaru.
Wys艂anie towaru nast膮pi w ci膮gu 24h 

Reklamacje

Produkty z kategorii outlet maj膮 12 msc. gwarancji
Do艂o偶ymy wszelkich stara艅, aby proces kontroli jako艣ci realizacji Dropshippingu przebiega艂 poprawnie, a towary z wadami fizycznymi nie zosta艂y wprowadzone do obrotu.
Reklamacja uszkodzenia paczki przez kuriera le偶y po stronie ,,zamawiaj膮cego鈥
W przypadku reklamacji, Klient musi wype艂ni膰 formularz reklamacyjny
Reklamacje rozpatrujemy w ciagu 14 dni
W przypadku uznania reklamacji wadliwy egzemplarz zostanie wymieniony na nowy, naprawiony. W sytuacji, gdy nie jeste艣my w stanie dostarczy膰 odpowiedniego zamiennika, postaramy si臋 zaproponowa膰 Pa艅stwu zadowalaj膮ce rozwi膮zanie, np. zwrot pieni臋dzy.
W przypadku odrzucenia reklamacji towar mo偶e zosta膰 odes艂any, jednak koszty wysy艂ki pokrywa Klient.

Zwroty

Klient ko艅cowy ma mo偶liwo艣膰 zwrotu zakupionych produkt贸w w terminie do 14 dni od dnia sprzeda偶y. Ch臋膰 zwrotu towaru nale偶y zg艂osi膰, drog膮 e-mail, i wype艂ni膰 formularz 鈥樷檕dst膮pienia od umowy kupna鈥
Zwroty wysy艂ane s膮 na adres Dostawcy.
Zwrot pieni臋dzy za odes艂any towar nast臋puje po otrzymaniu przesy艂ki zwrotnej i sprawdzeniu ilo艣ci oraz stanu towaru do 7 dni.

Adres dla zwrot贸w i reklamacji:
Agnieszka Malikowska
ul.Budowlanych 6E
67-200 G艂og贸w